Basın Açıklamaları

AÇIKLAMA |

     Kulübümüz 21/05/2021 tarihinde TFF Yönetim Kuruluna yazılı müracaat ederek 2020/21 sezonunda KASIMPAŞA A.Ş. Spor kulübünün 24/03/2021 tarihinden itibaren PRO LİSANS sahibi herhangi bir teknik adam ile sözleşme imzalamadığını, teknik adam uygunluğu olmayan  Sayın Şenol CAN’ı müsabaka isim listesine yönetici olarak akredite ettiğini, yedek kulübesinde yetkisi olmadığı halde teknik sorumlu göreviyle müsabakaları fiilen sevk ve idare ettiğini belgeleriyle ve yayıncı kuruluş görüntüleri ile tespit ederek TFF ile ilgililerini yanıltmaya yönelik ağır ihlalinin sürekli devam etmesi neticesinde, müntesiplerine gerekli müeyyidelerin uygulanması konusunda yazılı müracaatta bulunmuştur.

     ‘Oyun devam ederken kurallar değiştirilmez, kurallar yarışmacılara eşit ve adaletli uygulanmalıdır’ ilkesinden yola çıkarak yaptığımız başvuruya 09/07/2021 tarihinde TFF tarafından kulübümüze gönderilen söz konusu durum ile ilgili cevabi yazıda Kasımpaşa A.Ş. Spor Kulübünün sözleşme yapmak için Pro lisanslı Teknik adam bulamadığını beyan ederek TFF’ye başvurduğunu ancak Antrenör işleri müdürlüğünün de sezonun bitimine kısa bir süre kalmasını dikkate alarak başvuruya olumsuz dönüş yapmadığını belirtmiştir.

     TFF Antrenör işleri müdürlüğü sezonun bitmesine kısa bir süre kaldığı gibi bir duruma herhangi bir tasarrufta bulunarak karar verme yetkisine sahip değildir. TFF Antrenör işleri müdürlüğü Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı ile belirlenen kuralları ayrım yapmadan ve imtiyaz tanımadan bütün ilgililerine eşit ve adil bir şekilde uygulamakla yükümlüdür. Aksi minvalde hareket eden kişi ve kulüplere uygulanması gerekli müeyyideler TFF Yönetim Kurulu ve ilgili disiplin kurullarının yetkisindedir. Karşılıklı ihtilaf halinde TFF hukuk müşavirliği ile Tahkim Kurulu  muhataptır.

     Ayrıca kulübümüze gelen cevabi yazıda belirtildiği üzere bahse konu müsabakalarda görevli hakem ve temsilciler, tüm sezon boyunca kulübümüz ile ilgili kararlarda  en üst derecede hassasiyet gösterirken söz konusu KASIMPAŞA A.Ş. Spor Kulübünün 24/03/2021 tarihinden sonra oynadığı müsabakalar olunca sonrasında tanzim edilen raporlarında aynı hassasiyetle davranmayıp bu ağır ihlali yazılı beyan etmemiş olmaları ve ihmalleri kulübümüz tasarrufunda değildir. TFF’nin ilgili kurullarının yetkisinde olan bu konu, müsabaka görüntülerinde de net olarak görülmektedir.

     Ne kadar ilginçtir ki KASIMPAŞA A.Ş. Spor Kulübü de 2020/21 sezonunun bitmesinden hemen sonra 24 Mayıs 2021 tarihinde kendi resmi Web sayfasında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. ‘’Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Şenol CAN ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Şenol  CAN’a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.’’

     Hal böyle iken KASIMPAŞA A.Ş. Spor Kulübünün Teknik Direktörünün Sayın Şenol CAN olduğu müsabakaları fiilen sevk ve idare ettiği tüm kamuoyu tarafından bilinirken bu yanıltma eylemini  birilerinin  kağıt üzerinde yok gösterme çabaları manidardır.

     Hukuki mecraları kullanarak HAK ve ADALET arayışımızı demokratik bir şekilde sonuna kadar savunacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız .

Saygılarımızla