Basın Açıklamaları

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Derneğimizin Yönetim kurulu 18.12.2018 tarihinde kulüp binasında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

KARAR:

Derneğimizin 18.12.2018 tarihli ve 64 sayılı yönetim kurulu kararı ;
5 Ocak 2019 tarihinde saat 18.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerine göre Olağan Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi durumunda toplantının 12 Ocak 2019 tarihinde yine aynı yer ve saate yapılmasına, toplantının üyelerimize gazete ilanı ile duyurulmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Başkanlığı Seçimi (1 Başkan, 2 Katip Üye)
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4. Faaliyet, denetim ve mali bilanço raporlarının okunması görüşülmesi ve ibrası
5. 2019-2020 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
6. Dernek Organı Seçimi
7. Tüzük Değişikliği
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış.